1 อัตรา
ตามตกลง
21 พฤศจิกายน 2549

ลักษณะงาน

ดูแลและวางระบบงานในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา
แก๊ส ลม ความเย็น และอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์ด้านการวางระบบระบบไฟฟ้า ประปา แก๊ส ลม
ความเย็น และอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

สวัสดิการ :

รถรับส่ง , เบี้ยงขยัน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , โบนัส , ประกันชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

E-mail จดหมาย หรือ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ข้างต้น


Company Profile

333 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 0 2706 7861 0 2706 7880
ตำแหน่งงานอื่น ๆ