1 อัตรา
ตามตกลง
12 ตุลาคม 2549

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง
วุฒิปริญญาตรี
สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้คล่อง

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- - -

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ตามที่อยู่บริษัท


Company Profile

12/4 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-886-8346-7