10 อัตรา
ตามตกลง
13 สิงหาคม 2549

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา หรือสถาปัตยกรรม
มีประสบการณ์ในการควบคุมงานบ้านพักอาศัย 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- - -

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครมาตามที่อยู่บริษัท