5 อัตรา
ตามตกลง
13 สิงหาคม 2549

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์ในการวางแผนการบริหารงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว และ อาคาสูง 5 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา หรือสถาปัตยกรรม
สามารถวางแผน และ บริหารผู้รับเหมาจำนวนมากได้

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- - -

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครมาตามที่อยู่บริษัท