หลายอัตรา
ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2549

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- - -

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานมาตามที่อยู่บริษัท