18 อัตรา
ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2549

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปวช. , ปวส. ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน หรือช่างไฟฟ้า
สำเร็จการศึกษาใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงาน

สวัสดิการ :

โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าครองชีพ, ประกันสุขภาพบูพา บลูคลอส

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- - -

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาตามที่อยู่บริษัท


Company Profile

776 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2877-6901-5 ต่อ 1212
ตำแหน่งงานอื่น ๆ