ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 15,150 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10240 แยก40 ใกล้แฮปปี้คอนโด โครงการ เดอะไพรมารี่อาคาร 3/3

รับบุคลากร รับด่วนหลายอัตรา ! เปิดรับ 3 สาขา 1.สาขากรุงเทพ ลาดพร้าว101 **นัดคุยงานทุกวัน** **เวลา 11.00น.-14.00น.** 2.สาขา ชลบุรี **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **เวลา 13:00น.-18:00น.** **สถานที่เซ็นทรัลชลบุรี** 3.สาขา โคราช **นัดคุยงานทุกวันเสาร์** **สถานที่ เดะมอลล์โคราช** **เวลา 13:00น.-18:00น.** ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา เข้างาน 11:00น.- 19:00น. หน้าที่งาน : -ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์…