ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 15,759 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9/11 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

1.ออกแบบ เเละ จัดทำสื่อการตลาด เเละ ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งออนไลน์ เเละ ออฟไลน์ 2.สามารถถ่ายภาพ เเละ VDO ได้ สามารถตัดต่อ VDO ได้ ออกเเบบ Graphic / Motion Graphic / VDO เพื่อลงสื่อโฆษณาทางOnline 3.มีความเข้าใจในเเบรนด์ Artwork ได้สอดคล้องกันกับกลยุทธ์ ทางการสื่อสาร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการตลาด 4.มีความ Creative ในการนำเสนอ ด้วยรูปเเบบที่แปลกใหม่ 5.บริหารเวลาในการทำงานให้ตรงตามเวล…

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9/11 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

1.ดูเเล เเละ บริการลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.นำเสนอคอร์ส เเละ โปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 3.สรุปยอดขายของคลินิก 4.ดูเเลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คลีนิกกำหนด

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เบสท์ เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาดอนเมือง / สายไหม

1. บันทึกข้อมูลลูกค้าผู้รับบริการ 2. ต้อนรับลูกค้า ให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล แก่ลูกค้า 3. ติดต่อ สื่อสาร โต้ตอบ กับลูกค้่า ทั้งในระบบ ออนไลน์ และ โทรศัพท์ 4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน 5. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา - หนองปรือ

1. การจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย 2. การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด 3. การกำหนดเป้าหมายยอดขาย 4. การวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 5. การบริหารทีมตลาดหรือทีมขาย 6. การแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย 7. ดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท สรุปรายงานการพบลูกค้า การขาย แผนการทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา - หนองปรือ

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเงิน โดยหน้าที่หลักคือเป็นผู้ดำเนินการวางแผนการเงินให้ลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่ปัจจุบัน และอนาคต โดยการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกค้าให้มั่งคั่ง เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ปลอดหนี้สินอีกด้วย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ๊กซืเพรส จำกัด สะพานควาย อินทามระซอย6

จัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า, เอกสารยื่นประกวดราคา รวมทั้งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการขาย, ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท สรุปรายงานการพบลูกค้า การขาย แผนการทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

- รับโทรศัพท์ลูกค้าและขายผลิตภัณฑ์ให้คำแนะนำต่างๆ กับลูกค้าทางโทรศัพท์และลูกค้าที่เข้ามาติดต่อหน้าร้าน - หาลูกค้ารายใหม่และออกไปติดต่อลูกค้าภายนอกในบ้างครั้ง - ทำใบเสนอราคาและจบการขาย - รับออเดอร์ - สั่งของเข้าโรงงาน - นัดส่งสินค้า - จัดสินค้าส่งตามสถานที่ต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

- ออกติดต่อหาลูกค้านอกสถานที่และหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม - ทำใบเสนอราคาและจบการขาย - รับออเดอร์ - สั่งจองสินค้าเข้าโรงงาน - นัดส่งสินค้า - จัดสินค้าส่งตามสถานที่ต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท งานเอกสาร จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร งานธุรการต่างๆตามมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงาน) 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 7. …