ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 16,236 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

1.ต้อนรับลูกค้าและรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า 2.หั่นผัก หั่นเนื้อ เตรียมวัตถุดิบ ต้มน้ำซุป อื่น ๆ 3.ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 28 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาใกล้บ้าน

- บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามระบบมาตราฐานร้านโมโมพาราไดซ์ ประเทศญี่ปุ่น - ดูแลงานบริการลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลพนักงาน จัดการงานด้านเอกสาร - ฝึกงานต่างประเทศ(ขึ้นอยู่กับการพิจรณา) **เปิดรับนักเรียน/นักศึกษา ทำงาน Part-time ตำแหน่ง Service**

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: รามคำแหง ซอย 11 ประจำโกดัง

1. วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า 2. บริหารจัดการกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการปฎิบัติงานของบริษัทฯ 3. บริหารการรับ-ส่ง สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานในออฟฟิศ และออฟฟิศลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ภูเก็ต

1.ควบคุมและนำผลิตภัณฑ์ไปฆ่าเชื้อ 2.จดบันทึกข้อมูลในการดำเนินการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: สีลมซอย 12 กรุงเทพฯ

JOB DESCRIPTION 1.ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับ direction ขององค์กร 2.ติดต่อ ประสานงาน และติดตามกับทีม SEO,SEM 3.ติดตามและวิเคราะห์หน้าเว็บไซต์บริษัทและสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อร่วมวางแผนพัฒนา เสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4.วางแผนและจัดทำ content ใน website และ social media ของบริษัท 5.สรุปและวัดผลรายงานการทำ…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอหาดใหญ่

ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอหาดใหญ่

ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

ลักษณะงาน 1. PR ต้อนรับ 2. รับโทรศัพท์ 3. ประสานงานทั่วไป 4. สื่อโฆษณา *อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้และมีที่สำหรับละหมาด * รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**