ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ประวัติทั้งหมด ... พบ 25,720 รายการ «  636 637 638 639 640 641 642 643
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพศ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน วันที่อัพเดท
บริหารงานบุคคล ชาย 38 ปทุมธานี 10,000 3 พ.ค. 2549
เจ้าหน้าที่เอกสาร การจัดการประจำในบริษัท ชาย 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8,000 3 พ.ค. 2549
วิศวกร ชาย 43 ภาคกลาง 15,000 2 พ.ค. 2549
พนักงานขาย หญิง 30 เชียงราย 3,000 2 พ.ค. 2549
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่ชดเชยอากรและ BOI. ชาย 41 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 2 พ.ค. 2549
วิศวกร หญิง 39 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20,000 2 พ.ค. 2549
การขาย/การตลาด/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หญิง 45 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5,000 2 พ.ค. 2549
โปรแกรมเมอร์ฝIT ชาย 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 2 พ.ค. 2549
เลขา / ประชาสัมพันธ์ หญิง 46 กรุงเทพมหานคร 25,000 2 พ.ค. 2549
พนักงานเบเกอรี่ หญิง 46 กรุงเทพมหานคร 15,000 2 พ.ค. 2549
ทนายความ, ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, หรือที่เกี่ยวกับกฎหมาย ชาย 56 กรุงเทพมหานคร 0 1 พ.ค. 2549
ธุรการ หญิง 34 กรุงเทพมหานคร 6,000 1 พ.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม ชาย 36 นครสวรรค์ 7,000 1 พ.ค. 2549
ผู้จัดการโครงการ ชาย 49 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 45,000 1 พ.ค. 2549
ฝ่ายผลิต ชาย 42 เพชรบูรณ์ 7,500 1 พ.ค. 2549
ธุรการ คอมพิวเตอร์ หญิง 40 เชียงราย 7,000 1 พ.ค. 2549
คอมพิวเตอร์ ชาย 37 ภาคเหนือ 7,500 1 พ.ค. 2549
วิศวกรไฟฟ้า ชาย 51 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 40,000 29 เม.ย. 2549
งานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หญิง 36 ภาคกลาง 8,000 29 เม.ย. 2549
ฝ่ายบุคคล ชาย 41 กรุงเทพมหานคร 9,000 29 เม.ย. 2549
พนักงานบริษัท ชาย 40 กรุงเทพมหานคร 9,000 29 เม.ย. 2549
บริหารจัดการ ชาย 42 กรุงเทพมหานคร 15,000 28 เม.ย. 2549
การตลาด หญิง 36 เชียงราย 7,000 28 เม.ย. 2549
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม หญิง 36 ภาคกลาง 8,500 28 เม.ย. 2549
การจัดการ หญิง 49 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7,000 28 เม.ย. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 37 ฉะเชิงเทรา 7,000 27 เม.ย. 2549
เลขา ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ หญิง 40 กรุงเทพมหานคร 10,000 27 เม.ย. 2549
หัวหน้า, ผู้ช่วยผู้จัดการ, ผู้จัดการ ชาย 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 27 เม.ย. 2549
ควบคุมคุณภาพ ชาย 42 ภาคตะวันออก 16,000 27 เม.ย. 2549
พนักงานออกบูธ หญิง 34 กรุงเทพมหานคร 6,000 27 เม.ย. 2549
พนักงานบัญชี หญิง 45 อยุธยา 8,000 26 เม.ย. 2549
ช่างต่างๆ ,ทั่วไป,ธุรการ ,อื่นๆ ชาย 37 กรุงเทพมหานคร 0 26 เม.ย. 2549
salerepresentative หญิง 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 24 เม.ย. 2549
บริหารการจัดการ หญิง 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 24 เม.ย. 2549
พนักงานบัญชี หญิง 35 กรุงเทพมหานคร 8,500 24 เม.ย. 2549
ทุกตำแหน่ง ชาย 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 22 เม.ย. 2549
นักแสดง นางแบบ หญิง 34 นครราชสีมา 7,000 21 เม.ย. 2549
พนักงานบุคคลหรือพนักงานประจำสำนักงาน ชาย 36 กรุงเทพมหานคร 7,000 21 เม.ย. 2549
ธุรการ,บันทึกข้อมูล หญิง 41 ระนอง 10,000 21 เม.ย. 2549
บริการ หญิง 39 กรุงเทพมหานคร 10,000 21 เม.ย. 2549
ประวัติทั้งหมด ... พบ 25,720 รายการ «  636 637 638 639 640 641 642 643

ค้นหาประวัติตามเงื่อนไข
ปฏิบัติงานที่ :
เพศ : ทั้งหมด ชาย หญิง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง ปี
เงินเดือน : ตั้งแต่ ถึง บาท
ประเภทงาน : ( กด Ctrl ค้าง เพื่อเลือกมากกว่า 1 รายการ )