ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ประวัติทั้งหมด ... พบ 25,134 รายการ «  613 614 615 616 617 618 619 620  »
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพศ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน วันที่อัพเดท
เจ้าหน้าที่บุคคล ชาย 34 กรุงเทพมหานคร 10,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่การบัญชี หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 1 ก.ค. 2549
Staff, Admin., Customer Relation หญิง 34 กรุงเทพมหานคร 13,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 1 ก.ค. 2549
ช่างเทคนิค, STORE, คลังพัสดุ ชาย 50 ระยอง 0 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หญิง 35 กรุงเทพมหานคร 9,500 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่บุคคล หญิง 40 กรุงเทพมหานคร 7,500 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,500 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8,500 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หญิง 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ หญิง 34 กรุงเทพมหานคร 12,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 32 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 36 กรุงเทพมหานคร 7,800 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หญิง 35 กรุงเทพมหานคร 0 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ ชาย 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่บุคคล หญิง 62 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่บุคคล ชาย 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 1 ก.ค. 2549
นักเคมี หญิง 35 สมุทรสาคร 10,000 1 ก.ค. 2549
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หญิง 35 ลำพูน 8,500 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 1 ก.ค. 2549
ผู้จัดการเขตการขาย , ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ชาย 46 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 50,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หญิง 36 กรุงเทพมหานคร 8,000 1 ก.ค. 2549
เลขานุการ หญิง 32 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 1 ก.ค. 2549
Reception หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8,000 1 ก.ค. 2549
1. ช่างเทคนิค 2. ช่างซ่อมบำรุง ชาย 35 ภาคตะวันออก 15,000 1 ก.ค. 2549
1. ประสานงานขาย 2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/support user 3. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ชาย 43 นนทบุรี 15,000 1 ก.ค. 2549
Legal Consultant หญิง 45 กรุงเทพมหานคร 80,000 1 ก.ค. 2549
web developer, Quality Control,Sell Engineer ชาย 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 17,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่บุคคล หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่บุคคล หญิง 40 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7,200 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หญิง 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 1 ก.ค. 2549
Finance Marketing Sale ชาย 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 14,000 1 ก.ค. 2549
1. Reservation 2. Guest Service Agent 3. Guest Relation Officer หญิง 34 ภูเก็ต 8,000 1 ก.ค. 2549
1. การตลาด 2. ฝ่ายบุคคล 3. ประชสัมพันธ หญิง 36 ภาคตะวันออก 9,000 1 ก.ค. 2549
1. วิศวกรออกแบบ 2. วิศวกรโรงงาน 3. วิศวกรการผลิต ชาย 36 กรุงเทพมหานคร 150,000 1 ก.ค. 2549
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ 2. Production Supervisor 3. Q.C. Supervisor หญิง 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 1 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หญิง 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 30 มิ.ย. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 36 กรุงเทพมหานคร 10,000 30 มิ.ย. 2549
ประวัติทั้งหมด ... พบ 25,134 รายการ «  613 614 615 616 617 618 619 620  »

ค้นหาประวัติตามเงื่อนไข
ปฏิบัติงานที่ :
เพศ : ทั้งหมด ชาย หญิง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง ปี
เงินเดือน : ตั้งแต่ ถึง บาท
ประเภทงาน : ( กด Ctrl ค้าง เพื่อเลือกมากกว่า 1 รายการ )