ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029560
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
  งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานออนไลน์
  พนักงานออนไลน์
  พนักงานออนไลน์
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานนอกเวลา (Part Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 18 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : รัตนบุรี
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์​-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.73
ปีที่จบการศึกษา : 2462
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : รัตนบุรี
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.73
ปีที่จบการศึกษา : 2462
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 25 คำ/นาที
อังกฤษ : 25 คำ/นาที
อื่นๆ : โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์เหรียญเงิน​
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****