ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029532
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งานเขียนแบบ/งานDrawing
  ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายออกแบบ
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 30,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคกลาง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 38 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 84 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วุฒิการศึกษา : วทบ.
สาขาวิชา : เทคโนโนยีอุตสาหกรรมการผลิต
เกรดเฉลี่ย : 2.98
ปีที่จบการศึกษา : 2546
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย : 2.7
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2550 จนถึง กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท : ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่งจำกัด
ที่อยู่ : แขวงจอมพล เขตจตุจักร
เงินเดือน : 23,000 บาท
ตำแหน่ง : ฝ่ายออกแบบ
หน้าที่ : ออกแบบ เครื่องจักรกล ตามแบบ และดีไซน์ในงานไฮดรอลิก – นิวแมติกส์ – โซล่าเซลล์
โปรแกรมที่ถนัดและชำนาญในการทำงาน
-Solidworks
-Autocad
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 20 สิงหาคม 2551
สถาบันอบรม : กระทรวงอุตสาหกรรม สวทช.
หลักสูตรการอบรม : ประกาศนียบัตร การฝึ กอบรม โครงการ ซ่อมเครื
ระยะเวลา : 20 กุมภาพันธ์ 2552
สถาบันอบรม : กระทรวงอุตสาหกรรม สวทช.
หลักสูตรการอบรม : ประกาศนียบัตร การฝึ กอบรมหลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9
ระยะเวลา : 9-11 กุมภาพันธ์ 2558
สถาบันอบรม : (สวทช.) DECC
หลักสูตรการอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร การสร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์ Solid Woeks Cad & Finite Element Model
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 33 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : สามรถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมออกแบบ 2D-
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****