ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029527
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  พนักงานขาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น
สถานศึกษา : โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย : 3.87
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กันยายน 2561 จนถึง พฤศจิกายน 2561
บริษัท : สยามชัยเซอร์วิส
ที่อยู่ : สาขาภูเก็ต
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : เสมียน
หน้าที่ : คีย์ข้อมูลของลูกค้าเข้าระบบ ทำการคีย์ข้อมูลการขายสินค้า ส่งเอกสารเข้าสำนักงาน ใหญ่ ปิดกะและสรุปยอดขาย/วัน โอนเงินเข้าบันชีสำนักงานใหญ่หลังจากปิดกะ ทำการขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆภายในร้าน รับสินค้าด้วยการแสกนคิวอาโค้ตเข้าระบบ (เมื่อสินค้ามาส่ง) ดูแลเครื่องใช้สำนักงานภายในร้าน ฯลฯ
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 จนถึง มีนาคม 2561
บริษัท : ซีพีออลล์จำกัด
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงาน
หน้าที่ : แคชเชียร์ บาร์ริสต้า เช็คสินค้า เช็คสต๊อก ทำความสะอาดร้าน ฯลฯ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 24 คำ/นาที
อื่นๆ : สามารถใช้ Microsoft office word, Excel, Power point ได้ดี
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****