ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029520
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี
  พนัหงานธุรการ
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 38 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.00
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.82
ปีที่จบการศึกษา : 2547
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 จนถึง พฤศจิกายน 2561
บริษัท : ต.ไทยรุ่งเจริญ คอนสตรักชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 1 ซ.ศรีนครินทร์ 42 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260
เงินเดือน : 20,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
หน้าที่ : จัดทำภาษีซื้อ - ขาย เปิดใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ติดตามเก็บค่าส่วนกลาง
สรุปยอดหัก ณ ที่จ่ายส่งกรมสรรพากร
ตั้งหนี้จ่ายเช็ค
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กันยายน 2545 จนถึง มิถุนายน 2561
บริษัท : ราชาโรลลิ่งชัตเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 2913 ถ.พัฒนาการ แขสงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
เงินเดือน : 27,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
หน้าที่ : เสนอราคาลูกค้า คิดราคา ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทำค่าแรงคนงาน ตั้งหนี้จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จ ใบกำกับ ทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย สรุปยอดภาษีซื้อ - ขาย
จัดทำรายงานภาษี นำส่งกรมสรรพากร
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****