ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029468
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายผลิต
  Qc
  Qa
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 29 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : รร.มัญจาศึดษา
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : คณิต/วิทย์
เกรดเฉลี่ย : 3.03
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น
สถานศึกษา : รร.มัญจาศึกษา
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : พื้นฐาน
เกรดเฉลี่ย : 3.45
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ สิงหาคม 2556 จนถึง มกราคม 2558
บริษัท : บ.แมรีกอท จิวเวลรี่ จำกัด
ที่อยู่ : นิคมอุจสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : ช่างแต่งแบบ
หน้าที่ : ตกแต่งชิ้นงานให้ได้ตามแบบที่ออกแบบมา
ตกแต่งแม่แบบเพื่อทำเป็นตัวอย่างก่อนทำการผลิต
ขึ้นแบบแม่แบบงานตามที่ดีไซเนอร์ออกแบบมา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : จักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 50 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : สามารถเขียนตัวอักษรเขียนป้ายได้(ลายมือสวย)
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****