ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029466
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
  สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักแปลภาษา
  พนักงานการตลาดระหว่างประเทศ
  ครูสอนพิเศษ/ครูในโรงเรียนประถม
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคเหนือ
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 23 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : -
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย : 2.20
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
ภาษาฝรั่งเศศ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : - สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดัน
- สามารถ พูด อ่าน เขียนและแปลภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้
- สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟ ออฟฟิศได้
- สามารถวิเคราะหว์รรณกรรมและบทความต่างๆได้เป็นอย่างดีในภาษาฝรั่งเศส
- สามารถถ่ายทอดและนำเสนอใจความของวรรณกรรมนั้นๆให้ผู้อ่านคนอื่นได้
-โครงการจิตอาสา เป็นระยะเวลา 6 เดือน
-กิจกรรมของมหาวิทยาลัย อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****