ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029465
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 28,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 42 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วังไกลกังวล)
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.33
ปีที่จบการศึกษา : 2543
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วังไกลกังวล)
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 308
ปีที่จบการศึกษา : 2541
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2547 จนถึง ตุลาคม 2549
บริษัท : ห้างหุ้นส่วน ฮงเส็ง การทอ จำกัด
ที่อยู่ : 287 ถ.สุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
เงินเดือน : 20,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าท่ี่จัดซื้อ/Accessories Import Officer.
หน้าที่ : นำเข้าวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า
ติดตามประสานงานกับผู้ขาย และเจ้าหน้าที่นำเข้า
ติดตามสินค้าให้เข้าตรงตามกำหนดการ
เคลมสินค้าเมื่อมีการตรวจสอบแล้ว
ตั้งเบิกค่าสินค้า, ค่าใช้จ่าย ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 45 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****