ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029461
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 23 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : Thai
ศาสนา : Buddhism
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.48
ปีที่จบการศึกษา : 2562
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : เตรียมอุดมศึกษา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกาาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.51
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ประสบการณ์
- ฝึกงานที่ pricewaterhousecoopers ABAS Ltd.
- ฝึกงานที่ Chulalongkorn Business Administration(CBA)
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****