ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029460
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Logistics
  เจ้าหน้าที่ประสาน
  การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ระยอง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 159 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3.00
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.44
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 จนถึง มกราคม 2561
บริษัท : Logistics Alliance
ที่อยู่ : -
เงินเดือน : 13,000 บาท
ตำแหน่ง : Production Control Staff
หน้าที่ : • Contact suppliers order
• Analyze plan export and domestic
• Control manpower’s picked by order
• Control make Invoice domestic and export
• Control receive container by ERP: PANDA (ford)
• Summary report weekly and monthly
• Follow works sheet and KPI department
• Support department concerns inventory inbound and
outbound for information
• Analysts issue for improvement
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : -
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****