ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029454
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  ธุรการคีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรสาคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 33 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 74 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การปกครองท้องถิ่น
เกรดเฉลี่ย : 3.57
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : เอสทีดีโปรดัคชั่นจำกัด
ที่อยู่ : 160/1ม.5ถ.พุทธมณฑลสาย5ต.อ้อมน้อยอ.กระทุ่มแบน
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและควบคุมคลังวัดถุดิบ
หน้าที่ : วางแผนผลิตและติดตามแผนการผลิตจัดทำCAPACITYสรุปผลการผลิตประจำเดือน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2วัน
สถาบันอบรม : บริษัทเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยีเทคจำกัด
หลักสูตรการอบรม : ผู้ควบคุมและปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวLPG
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : สถานีดับเพลิงเทศบาลอ้อมน้อย
หลักสูตรการอบรม : การดับเพลิงขั้นสูง
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : ขับรถโฟคลิฟ์ได้ทั้งไฟฟ้าและเครื่องยนต์ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นสูง
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****