ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029453
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 29 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.44
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : คณิต - วิทย์
เกรดเฉลี่ย : -
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2561 จนถึง ธันวาคม 2561
บริษัท : บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 1033, 4 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เงินเดือน : 21,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หน้าที่ : ออกตรวจสอบระบบการทำงานของโรงงานต่างจังหวัด สรุปผลรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 จนถึง มีนาคม 2561
บริษัท : บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
ที่อยู่ : 92/18 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เงินเดือน : 16,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
หน้าที่ : ออกตรวจสอบบัญชีที่บริษัทลูกค้า ในกรุงเทพและต่างจังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูลให้กับผู้สอบบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ไม่ได้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****