ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029451
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
  ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บุคคล
  ประชาสัมพันธ์
  ประสานงาน
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคตะวันออก
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนสังขะ
วุฒิการศึกษา : ม 6
สาขาวิชา : วิทย์ คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.88
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.35
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
เขมร : พูด ดี , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 15 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****