ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029448
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ
  การเงิน
  บุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 42 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 159 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย : 2.67
ปีที่จบการศึกษา : 2543
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : โรงเรียนพณิชยการพัทลุง
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.82
ปีที่จบการศึกษา : 2541
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2544 จนถึง พฤษภาคม 2559
บริษัท : เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ถ.รามคำแห่ง 157 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240
เงินเดือน : 28,000 บาท
ตำแหน่ง : Assistant Section manager แผนก Cashier-receive
หน้าที่ : 1.ตรวจสอบเอกสารเงินผ่อนจากสาขาทั่วประเทศ
2.คีย์ข้อมูลลงในระบบ
3.ดึงข้อมูลทั้งหมดในระบบเพื่อทำการวางบิลให้กับสินเชื่อ
4.แจ้งยอดวางบิลให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
5.เช็คยอดเงินโอน
6.แจ้งเอกสารที่มีปัญหาให้กับทางสาขาและผู้บังคับบัญชาทราบ เช่น ลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจากการผ่อนสินค้า ลายมือชื่อไม่ตรงกัน ฯลฯ
7.สรุปยอดเงินโอนและยอดวางบิลต่อสัปดาห์ให้หัวหน้ารับทราบ
8.กระทบยอดเงินโอนและยอดวางบิล/สัปดาห์ /เดือน ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
9.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาบันอบรม : บริษัท เจมาร์ท จำกัด(หมาชน)
หลักสูตรการอบรม : KPI
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาบันอบรม : บริษัท เจมาร์ท จำกัด(หมาชน)
หลักสูตรการอบรม : ISO
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาบันอบรม : บริษัท เจมาร์ท จำกัด(หมาชน)
หลักสูตรการอบรม : ซ้อมดับไฟ หนีไฟ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 60 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****