ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029447
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : เลขานุการ
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้บริหาร
  เลขานุการ
  ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 30,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 36 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย : 3.35
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยลัยราชภัฎภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย : 3.41
ปีที่จบการศึกษา : 2551
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 จนถึง มิถุนายน 2561
บริษัท : คิน เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 28/12 ม.4 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เงินเดือน : 31,000 บาท
ตำแหน่ง : Administration
หน้าที่ : ดูแลสนับสนุนงานของผู้จัดการทั่วไป และกรรมการบริษัท
ดูแลงานธุรการทั้งหมดของบริษัท
งานบัญชีเบื้องต้น
งานบุคคลทั้งหมดของบริษัท
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 80 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****