ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029446
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
  บุคคล/ฝึกอบรม/Training
ตำแหน่งงานที่สนใจ : จป.วิชาชีพ
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุธท
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.60
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนขุขันธ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมตอนปลาย
สาขาวิชา : วิท-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.56
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : วันที่ 20 เดือนพฤษภาึม พ.ศ. 2560
สถาบันอบรม : สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร
หลักสูตรการอบรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้านผู้ป้วย
ระยะเวลา : วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
สถาบันอบรม : Unzted Training service
หลักสูตรการอบรม : OHSAS 18001:2007
ระยะเวลา : วันที่18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
สถาบันอบรม : โรงเรียนสอนขับรถ สมร์ทไดร้ฟ ศรีสะเกษ
หลักสูตรการอบรม : อบรมและทดสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : โครงการจิตอาสาต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับยอดเยี่ยม
เนื่องในการจัดงาน มหกรรมจิตอาสา ในสถานบันการศึกษา
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****