ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029445
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
  สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Civil Engineering
  Geotechnical Engineering
  Estimate Engineering
เงินเดือนที่ต้องการ : 28,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 30 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : วศ.ม
สาขาวิชา : วิศวกรรมปฐพี
เกรดเฉลี่ย : 3.29
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : วศ.บ
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ย : 2.2
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 จนถึง พฤศจิกายน 2561
บริษัท : C.I.Group Pub Co..,Ltd.
ที่อยู่ : 1/1 ม.7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เงินเดือน : 25,000 บาท
ตำแหน่ง : QA/QC Engineer
หน้าที่ : ตรวสอบการวัสดุและการติดตั้ง รวมถึงแบบฟอร์มการติดตั้ง
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2558 จนถึง พฤษภาคม 2558
บริษัท : K-Plus Construction Management Co.., Ltd.
ที่อยู่ : -
เงินเดือน : 25,000 บาท
ตำแหน่ง : Site Engineering
หน้าที่ : ควบคุมงานก่อสร้าง
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2
สถาบันอบรม : สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม : ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 55 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : ตัวแทนนักกีฬาเทควันโดของังหวัด นักกีฬาบาสเกตบอลของคณะ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****