ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029442
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : อื่นๆ
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บรรณารักษ์
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 166 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.79
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2560 จนถึง ตุลาคม 2561
บริษัท : โรงพยาบาลพญาไท 1
ที่อยู่ : 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : Back office
หน้าที่ : ทำงานด้านบริการลูกค้าในโรงพยาบาล และ งานเอกสารต่างๆ
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2เดือน
สถาบันอบรม : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรการอบรม : งานบรรณารักษ์
ระยะเวลา : 4เดือน
สถาบันอบรม : ห้องสมุดสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม : งานบรรณารักษ์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 100 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : ร้องเพลง, พิธีกร
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****