ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029439
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายผลิต
  ธุรการ
  ศีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 21 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
สาขาวิชา : การจัดการสำนักงาน
เกรดเฉลี่ย : 3.25
ปีที่จบการศึกษา : 2562
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2560 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัท สุวรรณภูมิ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ที่อยู่ : 111 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.23
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : ลูกค้าสัมพันธ์
หน้าที่ : โทรติดตามลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน เป็นโอเปอร์เรเตอร์คอยรับสายลูกค้า ทำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2วัน
สถาบันอบรม : ศูนย์ฝึกอบรม ฮอนด้า บางชัน
หลักสูตรการอบรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวลูกค้าสัมพันธ์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 15 คำ/นาที
อังกฤษ : 9 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****