ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029438
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
  งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Training manager
  Area manager
  QA manager
เงินเดือนที่ต้องการ : 45,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 31 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมเเปรรูปอาหาร
เกรดเฉลี่ย : 2.02
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา
สาขาวิชา : วิทย์ฯ-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.75
ปีที่จบการศึกษา : 2549
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กันยายน 2560 จนถึง กันยายน 2561
บริษัท : บ.เอั่ยวไถ่1960 จำกัด
ที่อยู่ : สาทร กทม.
เงินเดือน : 38,000 บาท
ตำแหน่ง : training manager
หน้าที่ : -จัดทำระบบฝึกอบรม ตาม Roadmap
-ฝึกอบรมพนักงานส่วนสำนักงานเเละสาขา
-จัดทำคู่มืปฏิบัติการ
-ดูเเลการดำเนินงานสาขา
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 18-19/7/2556
สถาบันอบรม : วิทยาการพิเศษสำหรับบริษัท
หลักสูตรการอบรม : Train the trainer
ระยะเวลา : 21-23/2/2554
สถาบันอบรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรการอบรม : การจัดทำระบบGMP&HACCPในอุตวาหกรรมอาหาร
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 27 คำ/นาที
อื่นๆ : เป็นวิทยากรเเนะเเนวการเริ่มทำงานให้มหาลัย
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****