ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029426
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : อยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Production Supervisor
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  Quality Control
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สระบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วุฒิการศึกษา : ปริญญาดรี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3.33
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2561 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัท ซีพีแรม จำกัด
ที่อยู่ : 177 หมู่4 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เงินเดือน : 20,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
หน้าที่ : รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความสะอาดในไลน์การผลิต ที่มีผลต่อผลเชื้อในไลน์การผลิต มีการควบคุมการใช้จ่ายน้ำยา วัสดุสิ้นเปลือง และดูแล Support ด้านอุปกรณ์ต่างๆ หากเมื่อเจอปัญหา Complain ในด้านคุณภาพก็จะมีการประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อที่จะแก้ไข ป้องกัน โดยจะมีการตรวจติดตามผลกับหน้างานจริงว่าเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรการอบรม : ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาบันอบรม : บริษัท ซีพีแรม จำกัด
หลักสูตรการอบรม : ฝึกอบรม 7 ส เพื่อยกระดับคุณภาพของการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : จักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : -มีการทำหัวข้อสหกิจเรื่องการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับเป็นอาหารโคนม ณ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
-มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางด้านแลป Molecular, Micro เป็นต้น
- มีการลงพื้นที่จริง โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เช่น รีดนมโค ให้อาหาร และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นต้น
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****