ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029407
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้สอบบัญชี
  ผู้สอบบัญชีภายใน
  นักบัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.66
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : ุ6ชม
สถาบันอบรม : NYC
หลักสูตรการอบรม : VATเชื่อมโยงทั้งระบบ 61
ระยะเวลา : ุ6ชม
สถาบันอบรม : NYC
หลักสูตรการอบรม : ครอบคลุมทุกปัญหาหักณที่จ่าย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : ความสามารถพิเศษ -วาดรูป
โครงการ CSR พี่สอนน้องในรร.ถิ่นทุรกันดาร
เป็นสต๊าฟโครงการYong Steel Campของบริษัท
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****