ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029404
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ
  อาหารและเครื่องดื่ม
  Coffee shop
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : เพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 31 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย : 2.04
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : สหวิทย์พาณิชยการสุพรรณบุรี
วุฒิการศึกษา : ประกาศสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย : 2.72
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 จนถึง พฤศจิกายน 2561
บริษัท : เฟลิกริเวอร์แคว
ที่อยู่ : ต. ท่ามะขาม อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : Coffee shop, service
หน้าที่ : ขายเค้กขนมปัง,บริการห้องอาหาร
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กันยายน 2558 จนถึง กันยายน 2559
บริษัท : เดชิลีประเทศไทยจำกัด
ที่อยู่ : เขต ปทุมวัน กทม.
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานขายทางโทรศัพท์
หน้าที่ : โทรเสนอครอสนวดหน้าให้ลูกค้าเข้ามาทดลองรับบริการฟรี
พูดโน้มน้าวให้ลูกค้าเข้ามารับบริการให้ได้
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 15 คำ/นาที
อังกฤษ : 15 คำ/นาที
อื่นๆ : ความสามารถด้านการบริการ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****