ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029307
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลุกค้าสัมพันธ์
  การขาย
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : เพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 31 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.11
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : Cj Supermarket
ที่อยู่ : 248/1 ถนน ดำเนินเกษม ตำบล ท่าราบ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
หน้าที่ : 1.เชียร์สินค้า 2.คิดเงิน 3.จัดเรียงสินค้า
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 จนถึง พฤษภาคม 2559
บริษัท : บ.ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด
ที่อยู่ : 1095-1101 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : ลูกค้าสัมพันธ์
หน้าที่ : 1.แจ้งโปรโมทชั่นให้ลูกค้า
2.รับเรื่องบริการหลังการขาย
3.โทรอวยพรวันเกิดให้ลูกค้า
4.จัดส่งของสมมนาคุณให้ลูกค้า
5.ส่ง SMS แจ้งการจัดโปรโมทชั่น
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 45 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****