ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029306
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  เจ้าหน้าที่ขาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 32 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.31
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : ศิลป์ คำนวณ
เกรดเฉลี่ย : 2.2
ปีที่จบการศึกษา : 2549
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 จนถึง กันยายน 2561
บริษัท : โปรดิจีสท์ จำกัด
ที่อยู่ : 231 ชั้น 5 ห้อง 5/3 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : Sale Supports
หน้าที่ : บันทึกข้อมูลช่องทางขายปลีกประจำวัน จัดทำข้อมูล เอกสาร รายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ช่วยงานด้านส่งเสริมการขายและงานการตลาด
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2561 จนถึง มิถุนายน 2561
บริษัท : ลีดดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 11 ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เงินเดือน : 14,000 บาท
ตำแหน่ง : Customer Service
หน้าที่ : ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับคอร์สเรียน ผ่านทางโทรศัพท์,Line@, Facebookประสานงานกับหน่วยงานอืนๆภายในบริษัท ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามของลูกค้า บันทึกข้อมูลต่างๆลงในระบบ จัดทำรายงานสรุปปัญหาข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และข้อเสนอจากลูกค้าให้ทางผู้บังคับบัญชา ออกอีเว้นท์ตามสถานที่ต่างๆในแต่ละเดือน รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ เช่น Microsoft Office,Word, Excel, PowerPoint
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลาและมนุษยสัมพันธ์ดี

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านพระธรรมเป็นร้อยแก้ว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2556
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****