ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029305
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
  การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Assistant store manager
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 26 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : การจัดการ
เกรดเฉลี่ย : 3.56
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การขนส่งระหว่างประเทศ
เกรดเฉลี่ย : 3.19
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กันยายน 2558 จนถึง เมษายน 2559
บริษัท : บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
เงินเดือน : 13,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่่ 19 ทวิ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
หน้าที่ : -เช็คใบขนขาเข้าและออก ให้เกิดความถูกต้อง และนำข้อมูลลงโปรแกรมของบริษัท เพื่อนำข้อมูลไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
-ทำข้อมูลการเติมน้ำมันเครื่องบินของ BAFS และ ASIG และนำข้อมูลทั้งหมดไปติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ไม่ได้ระบุ , อ่าน ไม่ได้ระบุ , เขียน ไม่ได้ระบุ
อังกฤษ : พูด ไม่ได้ระบุ , อ่าน ไม่ได้ระบุ , เขียน ไม่ได้ระบุ
พิมพ์ดีด  
ไทย : 1 คำ/นาที
อังกฤษ : 1 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****