ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029301
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
  สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : หัวหน้าแผนกขาย
  หัวหน้าทีมขาย
  พนักงานขาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : มุกดาหาร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 30 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย : 2.42
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 สัปดาห์
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรการอบรม : ทักษะการเจรจาต่อรอง
ระยะเวลา : 1 สัปดาห์
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรการอบรม : ภาวะผู้นำ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดี , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
มีความเป็นผู้นำ
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****