ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029300
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Online Marketing
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 28 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : โรงเรียนพณิชยการหัวหิน
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.11
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : โรงเรียนพณิชยการหัวหิน
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.59
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : Freelance
ที่อยู่ : 108/8 สุขสันปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอัมรินทร์
เงินเดือน : 20,000 บาท
ตำแหน่ง : Online Marketing & Video Editor
หน้าที่ : Online marketing on E-market place such as eBay, Amazon, Aliexpress. I have dealed all of handicraft products
from local village in Northeast to help their work and life enhancement, Which I could sold out the privilege
product more than 399 USD. / piece.
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2018-05 (1 วัน)
สถาบันอบรม : DITP
หลักสูตรการอบรม : Smart Online Photograph Technique for SME by Canon / DITP
ระยะเวลา : 2018-02 (2 วัน)
สถาบันอบรม : 361 Bizidea
หลักสูตรการอบรม : Ikigai the meaning of life and happiness
ระยะเวลา : 2017-11 (2 วัน)
สถาบันอบรม : 361 Bizidea
หลักสูตรการอบรม : 7 Habits effective for work and life
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 25 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****