ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029295
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
  วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการ
  วิศวร
  เจ้าหน้าทีระบบ ISO
เงินเดือนที่ต้องการ : 30,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 33 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต เทเวศร์
วุฒิการศึกษา : ครุศาตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.61
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต นนทบุรี
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
สาขาวิชา : ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย : 2.78
ปีที่จบการศึกษา : 2548
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง ตุลาคม 2561
บริษัท : บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบล บางขุนกอง อำเภอเมือง จ นนทบุรี
เงินเดือน : 25,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการ
หน้าที่ : บริหารการจัดการศูนย์บริการ รถยนต์ ควบคุมการผลิต จัดทำเอกสาร ตามระบบงาน ควบคุมการทำงานพนักงาน วางแผนงาน แก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า
ต่างๆ
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กันยายน 2551 จนถึง มิถุนายน 2560
บริษัท : บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลเเอนซ์ จำกัด ( PTT GROUP )
ที่อยู่ : 555 ถนน อาจณรงค์ เเขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพ 10260
เงินเดือน : 25,000 บาท
ตำแหน่ง : วิศวรประจำสถานีหลัก
หน้าที่ : วางเเผนงาน ซ่อมบำรุง ควบคุมการผลิตก๊าซ บริหารเเละจัดการภายในสถานีก๊าซ ทำเอกสารระบบ ควบคุมคุณภาพ 9001,14001,18001 TPM ทำเอกสารระบบความมั่นคงเเละความปลอดภัย เเละจัดทำเอกสารสถาณประกอบการดีเด่น ประจำปี QC Kazen OPL ทำเอกสารการซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี ต่อใบอนุญาติตามกฏหมาย บริหารเเละจัดการพนักงานให้ดำเนินการไปตามระบบ โปรแกรม SAP
อบรมความปลอดภัยพนักงานในสถานี /ประเมินความเสี่ยงในสถานี ทำเอกสารเพื่อการ Audit ตรวจเอกสารเเละพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานเเละสายงาน เพื่อรับการตรวจประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน ISO จาก สรอ. อบรมความปลอดภัยผู้รับเหมาในพื้นที่ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพก๊าซให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด ต่อใบอนุญาติตามกฏหมายกำหนดรายงานผลการตรวจสุขภาพ / เป็นเจ้าหน้าที่ จป. เทคนิคในโรงงาน / ทำแบบตรวจสอบ check Sheet ต่างๆ อบรม work instraction ให้กับพนักงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3 วัน
สถาบันอบรม : บริษัทเอกชนอบรม
หลักสูตรการอบรม : เจ้าหน้าที่ จป เทคนิค
ระยะเวลา : 3 วัน
สถาบันอบรม : บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน
หลักสูตรการอบรม : กิจกรรม TPM QC KAIZEN OPL
ระยะเวลา : 2 วัน
สถาบันอบรม : บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน
หลักสูตรการอบรม : ผู้ปฦิบัติงานก๊าซธรรมชาติ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : ไ้ด้รับ รางวัลสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักดีเด่น ด้านความปลอดภัย ของสำนักงานคุ้มครองเเรงงงาน รางวัลที่ 2 การประกวดกิจกรรม TPM ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลรางวัลที่ 3 สถานีบริการได้รับมาตรฐานความมั่นคงเเละความปลอดภัยในสถานีบริการ จากคณะผู้บริหารประจำปี 2559 ทำ QC ทำระบบความมั่นคงเเละความปลอดภัยสถานประกอบการ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****