ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029293
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พิสูจน์อักษร
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 32 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สื่อสารมวลชน
เกรดเฉลี่ย : 2.94
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : ศิลป์-คำนวณ
เกรดเฉลี่ย : 3.00
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 จนถึง สิงหาคม 2561
บริษัท : สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาขน)
ที่อยู่ : ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เงินเดือน : 11,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานพิสูจน์อักษร
หน้าที่ : ตรวจสอบคำถูก-ผิดในงานข่าวและงานเขียนต่างๆ ของนักข่าวและคอลัมนิสต์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตรวจทานต้นฉบับ การใช้คำและไวยากรณ์ และปรับแต่งรูปประโยคให้สละสลวย เข้าใจง่าย และรับผิดชอบตรวจหนังสือหน้าแท่นพิมพ์ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : -
สถาบันอบรม : -
หลักสูตรการอบรม : -
ระยะเวลา : -
สถาบันอบรม : -
หลักสูตรการอบรม : -
ระยะเวลา : -
สถาบันอบรม : -
หลักสูตรการอบรม : -
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : -
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
เกาหลี : พูด ไม่ได้ , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : 1. เคยเข้าร่วมคณะกรรมการนักเรียนตอนมัธยม
2. เคยเป็นอาสาสมัครงานกีฬามหาวิทยาลัย
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****