ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029290
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
  ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  ผู้จัดการทั่วไป
  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ : 35,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคเหนือ
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 48 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 100 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยครูนครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย : 2.26
ปีที่จบการศึกษา : 2536
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : พานิชยกรรม
เกรดเฉลี่ย : 2.40
ปีที่จบการศึกษา : 2531
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 จนถึง มิถุนายน 2559
บริษัท : บริษัท วิว แอนด์ ซีเอส จำกัด
ที่อยู่ : 1414 ซ.เทพารักษ์ 14 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : 35,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ : กำกับและตรวจสอบสรรหาว่าจ้างบุคลากร
- ดูแลระบบฝึกอบรมพนักงาน
- ตรวจสอบการขาดลา-ลา-มาสาย และข้อมูลการปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
- ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
- ติดต่อหน่วยงานราชการ
- ระงับข้อพิพาทแรงงาน
- ดูแลงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
- งาน ประกันสังคม – กฎหมายแรงงาน
- ติดต่องานแรงงานต่างด้าว
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****