ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029285
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
  ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Call Center Manager
  E-Commerce Manager
  Call Center Manager
เงินเดือนที่ต้องการ : 50,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 36 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : ม.ราชมงคล จักรพงษภูวนารถ
วุฒิการศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา : IT
เกรดเฉลี่ย : 2.5
ปีที่จบการศึกษา : 2549
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : รร.กรุงเทพการบัญชี
วุฒิการศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.7
ปีที่จบการศึกษา : 2544
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2558 จนถึง สิงหาคม 2561
บริษัท : รีโน (ประเทศไทย) AIIZ
ที่อยู่ : RCA พระราม 9
เงินเดือน : 55,000 บาท
ตำแหน่ง : Call Center Manager
หน้าที่ : **ดูแลส่วน E-Commerce
**จัดกำลังคนให้เพียงพอต่อการบริการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามารับบริการ และรวมถึงลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
**Monitor สนทสนาสายกับลูกค้า
**วางแผนพัฒนา Competency ของพนักงานตามตำแหน่งงานต่าง ๆ
**ดูแลระบบฐานข้อมูลลูกค้าเก่าและใหม่
**ทำ Report Dailly, Monthly
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2554 จนถึง ธันวาคม 2557
บริษัท : Ais
ที่อยู่ : อาคารชินวัตร2
เงินเดือน : 40,000 บาท
ตำแหน่ง : Call Center Supervisor
หน้าที่ : **ดูการทำงานของพนักงาน เข้า - ออก
**อบรมพนง. ในการให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวสินค้า
**ควบคุมการทำงานของพนง.
**มอนิเตอร์การทำงานของพนง.
**Follow up งานที่ตาม
**ทำ Report
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 เดือน
สถาบันอบรม : Ais
หลักสูตรการอบรม : Call Center Ais
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : มาสด้า 2
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 45 คำ/นาที
อังกฤษ : 45 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****