ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029284
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
  การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Thai-Foreign coordinator
  Human Resource Officer
  Guest Agent
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคใต้
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : คริสต์
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : จุลชีววิทยา
เกรดเฉลี่ย : 3.68
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2560 จนถึง มิถุนายน 2561
บริษัท : Campus Outreach
ที่อยู่ : PO. 5 Khon Kaen University A. Muang, Khon Kaen Province 40000
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : Activity Orgamizer
หน้าที่ : ดูแลกิจกรรมทั่วไปของนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจัดทำค่ายทั้งในขอนแก่นและต่างจังหวัด
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 5 เดือน
สถาบันอบรม : International Rice Research Institute
หลักสูตรการอบรม : KKU Cooperative Education 2017
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : - จัดทำค่าย New Year New You และดูแลค่าย Summer camp 2017 และ 2018
- พิธีกร ถ่ายรูป วาดรูป
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****