ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029283
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Qc
  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สงขลา
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 30 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เคมีชีวะวิทยา
เกรดเฉลี่ย : 2.48
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : วิทย์คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.58
ปีที่จบการศึกษา : 2549
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2559 จนถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : ชัยเจริญมารีน
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.ปัตตานี
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : ึเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน้าที่ : วิจัยและัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 จนถึง มิถุนายน 2559
บริษัท : สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดส์
ที่อยู่ : อ.จะนะ จ.สงขลา
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต
หน้าที่ : วางแผนควบคุมและสอนงานให้กับพนักงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3 เดือน
สถาบันอบรม : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
หลักสูตรการอบรม : ฝึกงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
มาเลเซีย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 15 คำ/นาที
อื่นๆ : เป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****