ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029282
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี
  การเงิน
  ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.21+
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.10
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2555 จนถึง มิถุนายน 2557
บริษัท : บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
ที่อยู่ : 31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : Site Admin
หน้าที่ : จัดทำเอกสาร Approve
คำนวณค่าล่วงเวลา (OT)
ประสานงานและติดตามผล เรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายConsult, Co-Worker, Head Office
จัดทำเอกสารจำพวก Daily Report, Weekly Report, Monthly Report เป็นต้น
บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องในออฟฟิศ เครื่องใช้สนง. อุปกรณ์สนง. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วงเงินสดย่อย ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายประจำsite office
บันทึกผล/ติดตามผล/จััดทำรายงานการประชุมCo-ordinate
รับผิดชอบดำเนินเรื่องเกี่ยวกับวันลา วันหยุดของพนักงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 65 คำ/นาที
อังกฤษ : 80 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****