ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029281
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นักแปล
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานอิสระ (Freelance)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : เชียงใหม่
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 40 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
เกรดเฉลี่ย : 3.62
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย : 3.02
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****