ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029278
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ
  พนักงานทั่วไป
  พนักงานประสานงาน
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 44 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บริหารจัดการ
เกรดเฉลี่ย : 3.20
ปีที่จบการศึกษา : 2546
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญาตรี
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3.10
ปีที่จบการศึกษา : 2544
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2558 จนถึง ตุลาคม 2560
บริษัท : บัวแก้วการโยธา
ที่อยู่ : 82 ม.2 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11120
เงินเดือน : 16,000 บาท
ตำแหน่ง : ธุรการ
หน้าที่ : 1.จัดทำตารางการทำงานคนงาน เพื่อจัดทำเงินเดือน
2.จัดทำเอกสารสรุปงวดในการส่งงานให้กับบริษัท
3.ติดต่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน
4.ติดต่อประสาน ผู้รับเหมาในการซ่อมงาน
5.งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 15 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****