ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R029276
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
  วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : ราชภัฏพระนคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.78
ปีที่จบการศึกษา : 2461
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.18
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2560 จนถึง สิงหาคม 2561
บริษัท : 7-11 (CPALL)
ที่อยู่ : ปั๊มปตท. พหลโยธิน53
เงินเดือน : 11,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานพาร์ทไทม์
หน้าที่ : แคชเชียร์, เติมของ, สั่งของ, ทำความสะอาด, ทำเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2558 จนถึง มกราคม 2559
บริษัท : Yayoi สาขา the jas ramintra
ที่อยู่ : ถนนลาดปลาเค้า สี่แยกรามอินทรากม.2
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานพาร์ทไทม์
หน้าที่ : เสิร์ฟอาหารเครื่องดื่ม, ทำครัวขนม, ทำความสะอาดแก้วน้ำตู้น้ำแข็งและอุปกรณ์ในครัวขนมทุกอย่าง, รับเมนูหน้าร้าน, เก็บโต้ะทำความสะอาด, กวาดพื้นถูพื้น, นับstock
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 4วัน
สถาบันอบรม : ฮานอย ประเทศเวียดนาม (NUCE university)
หลักสูตรการอบรม : Interesting the craft-cultural tourism into housing space in bat rang ceramic village
ระยะเวลา : 5วัน
สถาบันอบรม : มาเลเซีย
หลักสูตรการอบรม : โครงการพัฒนายักศึกเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรการอบรม : หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ home&small office เรื่อง FTTX network connection
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : -ผลงานการจบการศึกษาด้วยวิทยานิพนธ์เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน
-ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่สมาคมอาเซียนที่
จ. ประจวบคีรีขันธ์และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสาขาไปดูงานประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม
-ประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียน ซึ่งสามารถทำให้อดทนต่อสถานการณ์กดดันได้ดี
-มีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) แผนกบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 3 เดือน
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****