ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028805
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการ
  ผู้จัดการฝ่ายขาย
  ผู้จัดการทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ : 55,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 34 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.32
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.19
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2552 จนถึง พฤศจิกายน 2552
บริษัท : แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่อยู่ : 96/3 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองลากฆ้อน ( นพวงษ์ - บางเลน ) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
หน้าที่ : ออกแบบและเขียนแบบแผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทของแต่ล่ะแผนกให้มีแบบที่มาตรฐาน และ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 5 วัน
สถาบันอบรม : บ.Tokyo Sokki ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรการอบรม : การใช้งานเครื่องมือวัดและอุปกรณ์Transducer
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cd 2Dและ Solid Work 3Dได้

- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว)

- ผ่านการเป็นวิทยากรอบรบและบรรยายการใช้เครื่องมือให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ผลงานในการขายสินค้าทั่วประเทศจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจแก่ลูกค้ามาโดยเสมอ ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ และสถาบันวิจัยต่างๆ ได้แก่
(หน่วยงานเอกชน)
-บริษัท Honda R&D Southeast Asia Co.,Ltd.
-บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สระบุรี) จำกัด
-บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด
-บริษัท FUJITSU GENERAL ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.
-บริษัท YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD
-บริษัท Thai Kobelco Construction Machinery Ltd.
(หน่วยงานราชการ)
-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
-สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
-สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
-กรมโยธาธิการและผังเมือง(ศูนย์ทดสอบวัสดุ DPT ทั่วประเทศ)
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-มหาวิทยาลัยนเรศวร
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และมีอีกหลายสถาบันการศึกษาเกือบทั่วทุกภาคในประเทศ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****