ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028713
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
  วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร
  Site Engineer
  วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.38
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.71
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 จนถึง พฤษภาคม 2561
บริษัท : บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 31ซอยโชคชัย4 ซอย84 ถนนโชคชัย4 หมู่บ้านไทยธานีวิลล่า แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เงินเดือน : 16,000 บาท
ตำแหน่ง : Site Engineer
หน้าที่ : -ควบคุมงานติดตามงานผู้รับเหมา
-ประสานงานระหว่างบริษัทในโครงการ
-จัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้า
-ถอดแบบสั่งของ
-ดูแลหน้างานแก้ไขเมื่องานมีปัญหา
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 จนถึง สิงหาคม 2558
บริษัท : บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน : 5,000 บาท
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
หน้าที่ : -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-แก้ไขคุณภาพชิ้นงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
หลักสูตรการอบรม : อบรมมาตรฐานการทำงานISO 9001
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
หลักสูตรการอบรม : อบรมการเชื่อมท่อPE
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 100 คำ/นาที
อังกฤษ : 70 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****