ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028500
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 26 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.50
ปีที่จบการศึกษา : 2559
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.30
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2560 จนถึง ธันวาคม 2561
บริษัท : สำนักงาน.เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
ที่อยู่ : 491/27 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เงินเดือน : 17,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
หน้าที่ : ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2562 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษํท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ที่อยู่ : ว่องวานิชบี ชัั้น 16 พระราม 9
เงินเดือน : 20,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
หน้าที่ : ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****