ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028418
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  ช่างเชื่อม
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 41 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : ช่างกลโลหะ
เกรดเฉลี่ย : 2.65
ปีที่จบการศึกษา : 2539
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 จนถึง มีนาคม 2561
บริษัท : บริษัทไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ : 69ม.10 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ : งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557 จนถึง สิงหาคม 2558
บริษัท : ศรีไทยฟิลาเม้นฟินิชชิ่งจำกัด
ที่อยู่ : 57ม.10ต.บางโฉลง อ.บางพลี จสมุทรปราการ
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ : งานช่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
หลักสูตรการอบรม : ดับเพลิงชั้นต้น
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 3 คำ/นาที
อังกฤษ : 3 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****